Wednesday, August 18, 2010

நேர்மையான உமா சங்கரும் நேர்மையற்ற அரசியலும்...

சாதி என்ற உருப்படாத ஒரு காரணம் சொல்லி, ஊழல்களை அம்பலப் படுத்திய உமா சங்கர் என்ற நேர்மையான அரசு அதிகாரியை தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்த தமிழக அரசுக்கு எனது கண்டனங்கள்.  வலை தோழர்களுடன் நானும் கண்டன பதிவில் இணைகிறேன்.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...